وبلاگ آموزشی سازمان جوانان کمونیست

آوریل 11, 2008

Filed under: فهررست — amoozeshsjk @ 2:25 ب.ظ.

فهرست مطالب

 

اين حزب شماست

 سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى 

 بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى

 تاريخ شکست نخوردگان، چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ 

مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى 

حزب و جامعه:از گروه فشار تا حزب سياسى قسمت اول

حزب و جامعه:از گروه فشار تا حزب سياسى قسمت دوم 

مارکسيسم و جهان امروز قسمت اول

مارکسيسم و جهان امروز قسمت دوم

تفاوت هاى ما قسمت اول

تفاوت هاى ما قسمت دوم

تفاوت هاى ما قسمت سوم

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت اول

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت دوم 

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت سوم

تشکلهاى توده‌اى طبقه کارگر

سياست سازماندهى ما در ميان کارگران قسمت اول

سياست سازماندهى ما در ميان کارگران قسمت دوم

درباره سياست سازماندهى کارگرى ما قسمت سوم

درباره سياست سازماندهى کارگرى ما قسمت چهارم

 

 

Advertisements
صفحهٔ بعد »

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.